FABER I SPÓŁKA jest firmą rodzinną o 40-letniej tradycji.

Senior rodu założył własną firmę transportową 1 kwietnia 1971r. W 1987r. swoje firmy transportowe założyli jego synowie. Natomiast 20 lipca 1996r. powstała w wyniku ich połączenia Spółka Cywilna FABER, która w 2009r. przekształciła się w spółkę jawną. Aktywny udział w jej działalności bierze już trzecie pokolenie rodziny.

Dwudziestoletnia działalność spółki pozwoliła na jej rozwój. Firma zatrudnia kilkunastu pracowników, rozbudowany został park samochodowy i maszynowy. Poszerzono gamę oferowanych usług, która pozwala na kompleksową obsługę sektora budowlanego począwszy od prac rozbiórkowych i porządkowych na terenie budowy po pełne zaopatrzenie w kruszywa i sypkie materiały budowlane.

 
Grupa Informatyczna Pajęczyna