Usługi maszynami budowlanymi:

 • roboty ziemne
 • wykopy pod budynki
 • rozbiórki obiektów budowlanych
 • niwelacja i rekultywacja terenów poprzemysłowych 
 • utwardzanie terenu, przygotowanie terenu do brukowania
 • brukowanie
 • wykopy rowów
 • wszelkie inne prace możliwe do wykonania ciężkim sprzętem budowlanym

Budowa instalacji wodno - kanalizacyjnych:

 • przyłącza i instalacje wodociągowe dla klientów indywidualnych i zbiorowych
 • przyłącza i instalacje sanitarne dla klientów indywidualnych i zbiorowych
 • kompleksowe przyłącza wodociągowe, sanitarne i deszczowe obiektów nowych i istniejących                                  

Usługi transportowe:

 • transport kruszyw i sypkich materiałów budowlanych
 • transport opału

Sprzedaż sypkich materiałów budowlanych:

 • żwir
 • humus
 • piasek (płukany, kopany i zasypkowy)
 • kruszywa dolomitowe
 • kruszywa hutnicze
 • kruszywa kopalniane

Wynajem:

 • Koparko-ładowarki
 • Minikoparka
 • Koparka kołowa 16 t
 • Ładowarki 20 t
 • Wywrotki 16 t dmc,24t dmc, 40 t dmc
 • młot hydrauliczny 300kg na koparko-ładowarce

 
Grupa Informatyczna Pajęczyna