FABER I SPÓŁKA Spółka Jawna                                      

UL. Daszyńskiego 290                     

44-100 Gliwice

tel. kom.   transport

  •        601 535 914
  •        607 317 282
  •        504 154 481

tel. kom. maszyny budowlane

  •       695 426 946
  •       601 535 914

mail: biuro@faber.gliwice.pl

tel. biuro 32/270 64 00

fax 32 / 721 87 16

  
Grupa Informatyczna Pajęczyna